رستوران سنتی «کوتاه قامتان»  در خیابان شهید بهشتی تهران افتتاح شد

نام این رستوران "سوته دلان" بوده و این افراد معتقدند که دولت را فراموش کرده و باید خود هوای همدیگر را داشته باشند.
بسیاری از کاربران از این ایده استقبال کرده و امیدوارند که به زودی رستوران تبدیل به یکی از رستورانهای پررونق "تهران" شود 

دوستان و یاران گرامی

انجمن حمایت از معلولین ایرانی از سال های گذشته با مساعدت یاران نیکوکارمان و جمع آوری کمک مالی توانسته است به بخش  کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان علی اصغر کمک نماید،...
Read more...
گزارشی از کنسرت شکیلا در لندن
یکشنبه دوم مارس کنسرتی با حضور بانو شکیلا در لوگان هال لندن با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان توسط انجمن حمایت از معلولین ایرانی برگزار شد.
Read more...

Annual Reports 2014

Go to top