خدمات رفاهی برای افراد دارای معلولیت  متقاضی پناهندگی در بریتانیا

معمولا افرادی که در بریتانیا تقاضای پناهندگی میکنند و احتیاج به حمایت مالی و سرپناه دارند از سوی وزارت کشور به سازمان ناس معرفی میشوند که این سازمان مبلغ هفتگی ناچیز و مکان زندگی در یکی از شهرستانهای انگلیس به انتخاب خود برای این افراد در نظر میگیرد. اما افرادی که دارای معلولیت هستند و برای کارهای روزمره احتیاج به مراقبت و خدمات پرستاری دارند میتوانند طبق قانون هزارو نهصد و نود به شهرداری منطقه و قسمت سوشیال سرویس مراجعه کنند طبق این قانون این اداره موظف است نیازهای این افراد را بررسی کند و بر طبق نیازهای این افراد بسته پرستاری یا خدماتی مناسب برای شخص دارای معلولیت را فراهم کند البته تا گرفتن جواب مثبت پناهندگی این افراد نمیتوانند برای گرفتن حقوق معلولیت تقاضا بدهند اما میتوانند از خدمات دیگر سوشیال سرویس و خدمات پرستاری استفاده کنند. 

دوستان و یاران گرامی

انجمن حمایت از معلولین ایرانی از سال های گذشته با مساعدت یاران نیکوکارمان و جمع آوری کمک مالی توانسته است به بخش  کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان علی اصغر کمک نماید،...
Read more...
گزارشی از کنسرت شکیلا در لندن
یکشنبه دوم مارس کنسرتی با حضور بانو شکیلا در لوگان هال لندن با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان توسط انجمن حمایت از معلولین ایرانی برگزار شد.
Read more...

Annual Reports 2014

Go to top