نیاز جنسی و افراد دارای معلولیت از موضوعاتی است که همیشه تابو بوده و در مورد آن حرفی زده نشده

گویی فردی که معلولیت دارد، هیچ حقی برای احساس نیاز به ضرورت های طبیعی و حیاتی ندارد و اگر نیازش را بیان کند یا در پی رفع آن باشد، خطایی بزرگ و نابخشودنی از او سر زده است. در بیشتر مباحث اجتماعی و رسانه ای در مورد نیازهای افراد دارای معلولیت، عموما مشکلاتی همچون مسکن، اشتغال، مناسب سازی و البته ازدواج مطرح شده و این آخری هم به شیوه ای که ارتباطی با نیاز جنسی نداشته باشد، مورد تحلیل قرار گرفته است. هر فرد انسانی فارغ از شرایط جسمی و روحی و روانی حق دارد نیازهای طبیعی و غریزی داشته باشد و حق دارد نیازهایش را بیان کند. صرف معلولیت داشتن دلیل نمی شود که نیاز طبیعی فرد معلول به برقراری ارتباط احساسی و فیزیکی نفی یا سرکوب شود. افراد دارای معلولیت نیز انسان هستند و مانند همه انسان ها حق دارند هر نوع نیازی داشته باشند. 
برنامۀ پادکستی کاکتوس که هر بار به سراغ موضوعی مرتبط با معلولیت می رود، این مرتبه به نیازهای جنسی افراد دارای معلولیت پرداخته است. این برنامه به بسیاری از سوالات شما در زمینه نیازهای جنسی افراد دارای معلولیت پاسخ می دهد. روی لینک زیر کلیک کنید:
https://shenoto.com/album/24096
نگین حسینی

دوستان و یاران گرامی

انجمن حمایت از معلولین ایرانی از سال های گذشته با مساعدت یاران نیکوکارمان و جمع آوری کمک مالی توانسته است به بخش  کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان علی اصغر کمک نماید،...
Read more...
گزارشی از کنسرت شکیلا در لندن
یکشنبه دوم مارس کنسرتی با حضور بانو شکیلا در لوگان هال لندن با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان توسط انجمن حمایت از معلولین ایرانی برگزار شد.
Read more...

Annual Reports 2014

Go to top