دولت ترزمی به تبعیض خشن بر علیه معلولان محکوم شد 

بدنبال شکایت خانمی که از ناتوانی روحی رنج میبرد و تقاضای او برای دریافت  مسنمری معلولیت در دسته بندی معلولیت در دسته بندی بالا رد شده بود دادگاه عالی انگلستان دولت ترازمی را به تبعیض خشن بر علیه معلولان متهم کرد. دولت ترازمی هزارو شصد و چهار هزار تقاضا را برای دریافت مستمری معلولیت در رده بندی بالا رد کرده بود و این دادگاه این عمل دولت را غیر قانونی خواند. اقای جاستیک موستیک باخانمی که شکایت کرده و اعتقاد داشت بر علیه او تبعیض صورت گرفته موافقت کرد و این تصمیم نخست وزیر را مجبور کرد که نرخ معلولیت را برای  این صد و شصت و چهار هزار نفر بالا ببرد. معمولا جز حرکتی مستمری معلولیت به افرادی با ناتوانی روحی و روانی پرداخت نمیشود ولی در حقیقت این موضوع به علت اینکه این افراد نمیتوانند بدون داشتن همراه در شهر تردد کنند ناعادلانه تشخیص داده شد و همچنین جز شخصی این مستمری برای این افراد به دلیل احتیاج داشتن کمک برای مصرف داروها بیشتر تشخیص داده شد. وزارت کار و بازنشستگی به این تصمیم دادگاه اعتراض خواهد کرد این تصمیم احتیاج به بودجه سه و هفد دهم بیلیارد پوند تا سال دو هزار و بیست دارد و این تغیرات برای کسانی که مالیات پرداخت میکنند پانصد و شصت میلیون در سال دوهزا ر و هفده و دوهزار و هجده و در سال دو هزار و بیست یک تا دو هزار و بیست و دو نهصد و ده میلیون خرج دارد. مدیر اجرایی موسسه خیریه اسکوپ گفت هزاران افراد دارای معلولیت ذهنی و روحی  برای داشتن زندگی مستقل و پرداخت خرجهای اضافی بیماری به این مستمری وابسته هستند به دنبال این تصمیم فعلان درزمینه معلولیت پیروزی بزرگی را اعلام کردند 

دوستان و یاران گرامی

انجمن حمایت از معلولین ایرانی از سال های گذشته با مساعدت یاران نیکوکارمان و جمع آوری کمک مالی توانسته است به بخش  کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان علی اصغر کمک نماید،...
Read more...
گزارشی از کنسرت شکیلا در لندن
یکشنبه دوم مارس کنسرتی با حضور بانو شکیلا در لوگان هال لندن با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان توسط انجمن حمایت از معلولین ایرانی برگزار شد.
Read more...

Annual Reports 2014

Go to top