کارتون تلخ از مشکلاتی که سر راه معلولین عزیز برای استخدام شدن وجود دارد.

توضیح تصویر: آقایی جلوی ساختمان با پیراهن بنفش ایستاده و تابلوی جلوی ساخاتمان نشان میدهد که اینجا یک اداره فناوری است. درحالی که این مرد لیستی از اسامی متقاضیان  برای مصاحبه را در دست دارد. روبروی او آقای جوانی که روی صندلی چرخدار نشسته و فرم تقاضای کار را در دست دارد. پشت این آقا مجموعه ای از موانع بزرگ چوبی وجود دارد که به صندلی چرخدار این آقای جوان بصورت طناب وصل شده است که این موانع بصورت موانع رفتاری موانعی که بر سر ارتباطات اجتماعی وجود دارد و موانع سازمانی برچسب خورده است و کارفرما به این آقای جوان میگوید فکر نمیکنم ما با این همه موانع که شما دارید بتوانیم استخدامتون کنیم. 

دوستان و یاران گرامی

انجمن حمایت از معلولین ایرانی از سال های گذشته با مساعدت یاران نیکوکارمان و جمع آوری کمک مالی توانسته است به بخش  کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان علی اصغر کمک نماید،...
Read more...
گزارشی از کنسرت شکیلا در لندن
یکشنبه دوم مارس کنسرتی با حضور بانو شکیلا در لوگان هال لندن با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان توسط انجمن حمایت از معلولین ایرانی برگزار شد.
Read more...

Annual Reports 2014

Go to top