اسرا مرادی دونده نابینای سنندجی نشان برنز1500متر رقابت های دوو میدانی نابینایان ایران را به خود اختصاص داد


همچنین مریم خوش اقبال دونده دیگر از استان کردستان در 200متر به مقام چهارم رسید.

دوستان و یاران گرامی

انجمن حمایت از معلولین ایرانی از سال های گذشته با مساعدت یاران نیکوکارمان و جمع آوری کمک مالی توانسته است به بخش  کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان علی اصغر کمک نماید،...
Read more...
گزارشی از کنسرت شکیلا در لندن
یکشنبه دوم مارس کنسرتی با حضور بانو شکیلا در لوگان هال لندن با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان توسط انجمن حمایت از معلولین ایرانی برگزار شد.
Read more...

Annual Reports 2014

Go to top