خبرهای انجمن

دوستان و یاران گرامی

انجمن حمایت از معلولین ایرانی از سال های گذشته با مساعدت یاران نیکوکارمان و جمع آوری کمک مالی توانسته است به بخش ...

کلاس های توانبخشی انجمن
کلاس های توانبخشی به طور معمول در روزهای جمعه برگزار می شود.
تاریخ دقیق هر جلسه در هفته قبل از برگزاری اطلاع رسانی می شود. شما برای شرکت در... 

گزارش اجلاس شورای حقوق بشر در موضوع حقوق افراد دارای معلولیت

بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به میانه راه رسیده؛

ما را یاری رسانید تا به یاری خواهان یاری رسانیم

دوستان و همراهان گرامی

علاقه داریم به اطلاع برسانیم، که بعد از بررسی درآمد و مخارج کنسرت بانو شکیلا ...

گزارشی از کنسرت شکیلا در لندن
یکشنبه دوم مارس کنسرتی با حضور بانو شکیلا در لوگان هال لندن با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان توسط انجمن حمایت از معلولین ایرانی برگزار شد.

دوستان و یاران گرامی

انجمن حمایت از معلولین ایرانی از سال های گذشته با مساعدت یاران نیکوکارمان و جمع آوری کمک مالی توانسته است به بخش  کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان علی اصغر کمک نماید،...
Read more...
گزارشی از کنسرت شکیلا در لندن
یکشنبه دوم مارس کنسرتی با حضور بانو شکیلا در لوگان هال لندن با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان توسط انجمن حمایت از معلولین ایرانی برگزار شد.
Read more...

Annual Reports 2014

Go to top