برای به دست آوردن اطلاعات در مورد چگونگی مستمری معلولیت در بریتانیا این مقاله را مطالعه کنید

اگر شما در بریتانیا زندگی میکنید و معلولیت دارید میتوانید از کمکهای مالی بسیاری از طرف دولت استفاده کنید. در این بخش مستمری بدون مالیات معلولیت را توضیح میدهیم. مستمری معلولیت به کمک مالی گفته میشود که برای مخارج اضافه ای که معلول برای زندگی دارد از سوی دولت پرداخت میشود به دو بخش برای افراد بالغ بالای شانزده سال تا شصد و چهار سال و زیر شانزده سال تقسیم میشود. در هر دو این مستمری افراد بایستی برای واجد شرایط بودن به صورت تماس با شماره مشخصی از وزارت کار تقاضا بدهند. بعد از تقاضا فرم مخصوصی به اسم چگونه معلولیت زندگی شما را تحت تاثیر قرار د اده به آدرس منزل شما ارسال میشود. شما بعد از پر کردن این فرم و ضمیمه کردن مدارک پزشکی از سوی دکتر محلی یا بیمارستان تخصصی که زیر نظر آن هستید این فرم را به وزارت کار ارسال میکنید. توجه داشته باشید که تصمیم گیری بر طبق ماهیت معلولیت شما انجام نمیگیرد بلکه بر اساس اینکه چگونه معلولیت بر زندگی شما تاثیر گذاشته میباشد پس لطفا تا میتوانید از تمام مشکلات خود در این فرم صحبت کنید. اگر بعد از بررسی فرم و مدارک پزشکی شما واجد شرایط تشخیص داده شدید و زیر شانزده سال هستید میتوانید به سه درجه کم متوسط و شدید معلول شناخته بشوید. مستمری معلولیت شامل دو جز نگهداری و حرکتی میباشد و بر طبق مشکلی که دارید میتوانید شامل یکی از اینها یا هر دو آنها باشید. نرخ جز نگهداری از بیست و دو تا هشتاد پوند هفته ای برای مستمری نگهداری و به علاوه بیست و دو پوند تا پنجاه و هشت پوند برای بخش حرکتی برای افرا د زیر شانزده سال و بین پنجاه وشش پوند تا هشتاد و چهار پوند برای بخش مراقبتی برای افراد بالای شانزده سال و به علاوه بین بیست و سه پوند تا پنجاه و هشت پوند در هفته برای بخش حرکتی میباشد. توجه داشته باشید که بقیه کمکهای مالی دولت برای معلولین اکثرا به واجد الشرایط بودن به این مستمری بستگی دارد و اولین اقدام درخواست برای این مستمری میباشد. اگر در پر کردن و یا تقاضا دادن مشکلی داشتید میتوانید با انجمن ما تماس بگیرید. 

دوستان و یاران گرامی

انجمن حمایت از معلولین ایرانی از سال های گذشته با مساعدت یاران نیکوکارمان و جمع آوری کمک مالی توانسته است به بخش  کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان علی اصغر کمک نماید،...
Read more...
گزارشی از کنسرت شکیلا در لندن
یکشنبه دوم مارس کنسرتی با حضور بانو شکیلا در لوگان هال لندن با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان توسط انجمن حمایت از معلولین ایرانی برگزار شد.
Read more...

Annual Reports 2014

Go to top