محاوره من و همسایه ام

فرید انصاری

 

امروز صبح داشتم می رفتم سر کارم وقتی خواستم سوار ماشین شوم خانم همسایه مان را دیدم که شوهرش دارای معلولیت است. با هم صحبت کردیم و حال و احوال شوهرش را پرسیدم. خلاصه حرف حرف را می آورد و گفت از کمک انجمن شما ممنونم برای اقدام تان جهت پیدا کردن مددکار اجتماعی برای شوهرم و تماس تان با سویال سرویس و اخیرا از طرف تامین اجتماعی موافقت شد و برای شوهرم یک مددکار فرستاده اند تا کارهایش را انجام دهد. از او سوال کردم چند ساعت در روز معین شده است تا مددکار اجتماعی به شوهرتان کمک کند. پاسخ داد ۷ ساعت در روز میاد و کارهایش را می کند و او را یکساعتی می برد بیرون و با حضور او من آزادتر می باشم و می توانم بهتر از وقتم استفاده کنم.
در ادامه محاوره گفت راستی ولی روز یکشنبه آینده مددکار نمی آید. پرسیدم چرا؟
پاسخ داد بخاطر مسابقه دوچرخه‌سواری که از خیابان اصلی ما می گذارند خیابان های اطراف را بسته اند و شهرداری زنگ زده از ما بعلت این مسئله معذرت خواهی کرده است .
بعد از پایان حرف ها که حدودا چهار دقیقه ای طول کشید با او خدا حافظی کردم و سوار ماشین شدم که بروم سر کار. 
در بین راه داشتم فکر می کردم چقدر انسان ها مورد احترام هستند که شهرداری زنگ بزند و به یک خانواده ای که در خانه اشان یک فرد دارای معلولیت زندگی می کند بگوید از اینکه روز یکشنبه خیابان ها اطراف بخاطر اینکه مسابقه دوچرخه‌سواری در جریان می باشد و برای چند ساعتی بسته شده اند پوزش بطلبند و معذرت خواهی کنند که مزاحم شده اند تا نکند مدد کار اجتماعی نتواند برنامه‌ریزی کند و بیاید مواظب یک فرد دارای معلولیت آن خانواده شود. 
یکمرتیه یادم آمد افراد دارای معلولیت در ایران که از ابتدائی ترین حق حیات که تامین مایحتاج اولیه زندگی ( حقوق ماهانه و کمک هزینه زندگی) است محروم می باشند و هیچ گوش شنوائی هم نیست که به داد آنان برسد.
به خودم گفتم ای وای که ما کجایبم و اینها کجایند. تا کجا بفکر راحتی مردم می باشند و حیات انسان چه اهمیتی دارد .
ما در خیابان و مترو می زنیم جوانان مردم را می کشیم و عین خیال هیچ کس نیست و اینجا در فکر این هستند که مددکار دیر برسد یکمرتبه خانواده ای ناراحت نشوند و شرمنده اند که برای یک فرد دارای معلولیت مزاحمت ایجاد کرده اند.

 

دوستان و یاران گرامی

انجمن حمایت از معلولین ایرانی از سال های گذشته با مساعدت یاران نیکوکارمان و جمع آوری کمک مالی توانسته است به بخش  کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان علی اصغر کمک نماید،...
Read more...
گزارشی از کنسرت شکیلا در لندن
یکشنبه دوم مارس کنسرتی با حضور بانو شکیلا در لوگان هال لندن با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان توسط انجمن حمایت از معلولین ایرانی برگزار شد.
Read more...

Annual Reports 2014

Go to top