Bowel Cancer UK کارگاه آموزشی دوشنبه ٢٤جولای ٢٠١٧ ساعت ٢تا ٤ بعدازظهر.موضوع
با حضور کارشناس مجرب  
:
شناخت و پیشگیری از سرطان روده

مطالب زیر به مورد گفتگو قرار می گیرد:
شناسایی علایم و نشانه های سرطان روده
چگونه میتوان از آن جلوگیری کرد؟
شناخت روش های درمان آن

دوشنبه ٢٤جولای ٢٠١٧ ساعت ٢تا ٤ بعدازظهر
مکان:
Rivercourt Methodist Church
King Street, London, W6 9JT
لطفاً از درب کوچه فرعی وارد شوید

انجمن حمایت از معلولین ایرانی با همکاری جامعه ایرانیان برگزار می کند.

دوستان و یاران گرامی

انجمن حمایت از معلولین ایرانی از سال های گذشته با مساعدت یاران نیکوکارمان و جمع آوری کمک مالی توانسته است به بخش  کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان علی اصغر کمک نماید،...
Read more...
گزارشی از کنسرت شکیلا در لندن
یکشنبه دوم مارس کنسرتی با حضور بانو شکیلا در لوگان هال لندن با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان توسط انجمن حمایت از معلولین ایرانی برگزار شد.
Read more...

Annual Reports 2014

Go to top